AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QIRMIZI KİTABI

Beynəlxalq Təbiətin Qorunması İttifaqı (İUCN) tərəfindən qəbul edilmiş kateqoriyalar

EXTINCT (EX)

  • Adi arıyeyən
  • dffdgfgfgfgfg
  • dxcdd
  • hh
  • rtrtrt