AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QIRMIZI KİTABI

Beynəlxalq Təbiətin Qorunması İttifaqı (İUCN) tərəfindən qəbul edilmiş kateqoriyalar

EXTINCT (EX)

  • pHqghUme
  • pHqghUme
  • pHqghUme
  • pHqghUme