AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QIRMIZI KİTABI

Beynəlxalq Təbiətin Qorunması İttifaqı (İUCN) tərəfindən qəbul edilmiş kateqoriyalar

EXTINCT IN THE WORLD (EW)

 • !(()&&!|*|*|
 • "+response.write(9117246*9307748)+"
 • ${9999597+9999446}
 • )
 • -1 OR 2+189-189-1=0+0+0+1 --
 • -1 OR 2+508-508-1=0+0+0+1
 • -1" OR 2+66-66-1=0+0+0+1 --
 • ../pHqghUme
 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • 1%2527%2522
 • 1
 • 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
 • 43NacS7M
 • @@4xIkx
 • Array
 • Array
 • category.php
 • Http://bxss.me/t/fit.txt
 • http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • OHQyYnZIeUI=
 • oKnOHTVf
 • pHqghUme
 • pHqghUme
 • pHqghUme&n932529=v904066
 • pHqghUme9070487
 • response.write(9117246*9307748)