AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QIRMIZI KİTABI

Adı: pHqghUme Dəstə: 1 Fəsilə: 1 Kateqoriya və statusu:
/1/ /0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z/ /1/ 1

555